fbpx
ปัจจัยกระทบทองปี 62

ปัจจัยกระทบทองปี 62

การวิเคราะห์ปัจจัยปี 62 โดยนำสถิติปัจจัยที่มีผลต่อราคา Gold Spot รายวัน ที่เปลี่ยนแปลงเกิน 1% ในปี 61 เกิดขึ้น 29 ครั้ง แบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญที่ส่งผลกระทบต่อ Gold Spot 6 ปัจจัยกระทบทองคำ ปี 62 1.สงครามการค้าสหรัฐ-จีน (การเมืองระหว่างประเทศ)...