fbpx
Settrade Streaming การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น

Settrade Streaming การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น

Back to Basic การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น Settrade Streaming ในบทความที่ผ่านมาเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสของสินค้า และการอ่านคำศัพท์ต่างๆกันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะนำทุกท่านไปรู้จักกับการส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้นบนระบบ Settrade Streaming Zone...
Settrade Back to Basic การใช้งาน Menu เบื้องต้น

Settrade Back to Basic การใช้งาน Menu เบื้องต้น

Back to Basic การใช้งาน Menu เบื้องต้น ในบทความก่อนหน้านี้ นักลงทุนได้ทำความรู้จักกับคำศัพท์และสัญลักษณ์เบื้องต้นบน Menu Market กันไปแล้ว แต่ก่อนที่จะไปถึงการส่งคำสั่งซื้อขายยังมี Menu พื้นฐานอีกหนึ่งอย่างที่นักลงทุนควรจะต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือ Menu Portfolio...
Settrade Streaming Back to Basic

Settrade Streaming Back to Basic

นักลงทุนหลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและใช้งานกันเป็นอยู่แล้ว แต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในตลาด TFEX เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแพลตฟอร์มการ “ซื้อขาย” ในตลาด TFEX ที่ชื่อว่า SettradeStreaming กันเลย SettradeStreaming แพลตฟอร์มให้บริการ “ซื้อขาย”...

Pin It on Pinterest