เปิดบัญชี

    คลาสสิก ออสสิริส (ซีเอเอฟ) คือโบรกเกอร์อนุพันธ์ ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ให้บริการเป็นตัวแทนในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับลูกค้า ซีเอเอฟ ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีสำหรับซื้อขายหุ้น และซื้อขายกองทุนให้กับลูกค้าได้แล้ว
เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์

ซื้อขายอนุพันธ์

เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับ ซีเอเอฟ

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

ซื้อขายหุ้น

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับพันธมิตรของ ซีเอเอฟ

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุน

ซื้อขายกองทุน

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับพันธมิตรของ ซีเอเอฟ