fbpx

ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลดำเนินการของระบบเทรดแตกต่างไปจากที่ควรจะเป็น ปัจจัยที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือ Market Structure (โครงสร้างของตลาด) เมื่อโครงสร้างของตลาดเปลี่ยนไป การเคลื่อนไหวของราคาย่อมเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ซึ่งเหตุผลที่ทำให้โครงสร้างของตลาดเปลี่ยนไปนั้น เกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

นโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้นักลงทุนย้ายเงินเข้า หรือย้ายเงินออกจากตลาด ทำให้สัดส่วนของประเภทนักลงทุนเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มนักลงทุนอาจแบ่งเป็น นักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการตอบสนองกับราคาแตกต่างกันไป

การพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารที่ดีทำให้มีการซื้อขายรวดเร็ว นักลงทุนต่างชาติสามารถเคลื่อนย้ายทุนส่งคำสั่งซื้อขายได้ง่ายและสะดวกเรวดเร็วมากขึ้น เช่นเดียวกับนักลงทุนไทยก็สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   

การใช้โรบอทเทรดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผลักดันความก้าวหน้าของตลาดหุ้นไปอีกขั้น ด้วยความรวดเร็วในการส่งคำสั่ง ประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับมนุษย์ ก็เป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้ทำให้ตลาดมีสภาพคล่องและทำให้การซื้อขายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่เหรียญมีสองด้านการซื้อขายที่รวดเร็วโดยเฉพาะการใช้โรบอทมีข้อเสียที่ส่งผลเสียหายที่รุนแรงอย่างเช่นเหตุการณ์ Black Monday ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากตัวโรบอทอีกส่วนหนึ่งคือความประมาทของมนุษย์เอง เพราะโรบอททำงานไม่ผิดพลาดแต่เป็นที่คำสั่งของมนุษย์ที่อาจไม่ครอบคุมแต่ละสถานการณ์ที่เกิด หรือว่าตัวโรบอทอาจมีจุดตัดสินใจที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง

การที่โครงสร้างของตลาดเปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม และส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทราบได้ทันที ดังนั้นการแก้ไขคือเราต้องกระจายพอร์ตการลงทุนไปในหลายตลาด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นเอง

เปิดบัญชี TFEX กับ ClassicAusiris

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest