fbpx
บทความก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงลักษณะตลาดและข้อแตกต่างคร่าวๆระหว่างตลาดหุ้นและฟิวส์เจอร์กันไปบ้างแล้ว  ซึ่งอาจมีหลายท่านอาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฟิวเจอร์ ยกตัวอย่างเช่น เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่เข้าใจตัวสินค้า บางครั้งมักเกิดจากความไม่รู้ ในบทความนี้จะมาทำความเข้าใจฟิวเจอร์ให้มากขึ้น และทำความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของฟิวเจอร์ ถ้าเรามองฟิวเจอร์ก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ทุกสิ่งอย่างล้วนมีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้อย่างเข้าใจ แต่ถ้าใช้เครื่องมืออย่างไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้มันก็อาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นกัน

อ่านบทความ : ความแตกต่างของการทำระบบเทรดใน ตลาดหุ้น และ ตลาดฟิวเจอร์ (TFEX)

ฟิวเจอร์(futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เป็นสัญญาที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มูลค่านั้นอ้างอิงสินค้าอื่น(underlying) เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้กระทั่ง ฟิวเจอร์ด้วยกันเอง โดยในสัญญามีการส่งมอบสินค้าหรือชำระส่วนต่างในอนาคต เป็นภาระผูกพัน (obligation) ฟิวเจอร์เป็นสัญญามาตรฐานมีกำหนดอายุและมูลค่าแน่นอนมีตลาดซื้อขายมีตัวกลางอาจกล่าวได้ว่ามีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (default risk) ของคู่สัญญาน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจาก ฟอร์เวิร์ด(forward) ซื่งทำการซื้อขายโดยตรงกับคู่สัญญา มีกำหนดอายุ และมูลค่าไม่แน่นอนขึ้นกับการตกลงของคู่สัญญา ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ ของคู่สัญญาสูงกว่าฟิวเจอร์

  • ข้อดีข้อแรกที่ชัดเจนของตลาดฟิวเจอร์คือเราสามารถเก็งกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้น และตลาดขาลง ดังนั้นระบบเทรดของเราก็สามารถสร้างเงื่อนไขที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงเช่นกัน แต่ที่ได้กล่าวไว้ว่าช่วงข้อมูลในอดีตที่ส่วนใหญ่ของ Set50indexFutures 70% เป็นตลาดขาขึ้น ดังนั้น นอกจากที่เราจะสร้างระบบเทรดที่มีเงื่อนไขการซื้อ ( long ) ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องพยายามสร้างระบบเทรดที่มีเงื่อนไขการขาย ( short )ซึ่งสามารถอยู่รอดได้ในตลาดขาขึ้น ( ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำหรับนักพัฒนาระบบ )
  • ข้อที่สอง leverage เครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มอำนาจเงิน สมมุติถ้ามูลค่าสัญญา 200,000 วางเงิน 10% เท่ากับว่าเราใช้เงินเพียง 10% ของทั้งหมด ก็สามารถสร้างผลตอบแทนเสมือนมีเงิน 200,000 บาท  หากจะกล่าวว่า Leverage เป็นดาบสองคมก็ไม่ผิดนัก เนื่องจากฟิวเจอร์หรือฟอร์เวิร์ด เป็นสัญญาที่มีการส่งมอบในอนาคตแต่ไม่ต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าสัญญา เมื่อเทียบกับหุ้นแล้ว

ฟิวเจอร์สามารถใช้เงินที่น้อยกว่าในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับการลงทุนในหุ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถปรับความเสี่ยงของตัวเองได้

ซึ่งนักลงทุนควรรู้ถึงสถิติการเทรดของตัวเอง จึงสามารถที่จะกำหนดจำนวณเงินที่ถือต่อสถานะได้อย่างเหมาะสม  นักลงทุนที่ไม่เข้าใจมักจะถือเงินที่มูลค่าขั้นต่ำของสัญญาจึงทำให้มีความเสี่ยงที่สูง ฉะนั้นการใช้ข้อได้เปรียบจาก Leverage ณ.ความเสี่ยงที่เหมาะสมจึงจะทำให้ระบบสามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรู้ถึงข้อดีและรู้จักการใช้ประโยชน์ในข้อได้เปรียบของเครื่องมือเหล่านี้ เท่ากับว่าเราได้เปรียบอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจมัน หลายคนไม่คิดจะใช้เครื่องมือดังกล่าว จะเห็นได้ว่าระบบเทรดในตลาดฟิวเจอร์นั้นต้องใช้ความเข้าใจในการเลือกใช้ข้อมูล การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการลงทุน เงื่อนไขการซื้อขายที่เหมาะสม ตลอดจนการออกแบบระดับความเสี่ยงโดยจะต้องเข้าใจในระบบที่ใช้ ตรรกะที่ใช้ เพื่อที่จะพัฒนาระบบที่สามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

เปิดบัญชี TFEX กับ ClassicAusiris

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest