บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

โอกาสในการทำงาน ตำแหน่ง Content Creator

Content Creator

ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562


คุณสมบัติ

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

การศึกษา: สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มี License IC Complex1 (ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1) หรือ IC Complex 3 (ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 )
 3. สามารถใช้งานโปรแกรมเทรด Settrade Streaming และ MT4
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เบื้องต้นได้
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร
 6. ถ้ามีผลงานการเขียนบทความเกียวกับการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน

รูปแบบ: งานประจำ

วันหยุด: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของธปท. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เวลางาน: 08.30 - 17.30

เงินเดือน: ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (อาคารจัตุรัสจามจุรี)


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เขียนบทความการลงทุนในตลาด TFEX
 2. ดำเนินการทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต (Digital Marketing)


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
 5. ท่องเที่ยวประจำปี
 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 7. โบนัสประจำปี / ปรับค่าจ้างประจำปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. สำเนาใบผ่านงาน (หากมี)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง