บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด
หุ้น Futures น่า Long เดือน ธ.ค.

หุ้น Futures น่า Long เดือน ธ.ค.

ในเดือนธันวาคมของทุกปี คือ เดือนที่รวมวันหยุดยาวทั้งไทยและต่างประเทศ จึงเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยว โดยวัยหยุดในไทยจะมีวันที่ 5 , 11 ,และ 29  ส่วนของต่างประเทศบางรายจะเริ่มหยุดตั้งแต่ 25 ถึง 31 ทำให้หุ...

122

0

เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม
บัญชีทางการ ไลน์
ลิงก์อิน
ทวิตเตอร์
ยูทูป
เฟซบุ๊ก
ยูทูป
เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม
บัญชีทางการ ไลน์
ลิงก์อิน
ทวิตเตอร์
ยูทูป
เฟซบุ๊ก
ยูทูป