บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ SET50 Index Options

เงินเพียง 5,000 ก็กำไร Options ได้ง่ายๆ

เงินเพียง 5,000 ก็กำไร Options ได้ง่ายๆ

ก่อนที่นักลงทุนจะเข้าสู่สินทรัพย์ Options ต้องรู้จักกันก่อน จะได้เข้าใจสินทรัพย์ที่กำลังจะลงทุน ซึ่ง Options ก็คล้ายประกัน ที่จะทำให้คุณสามารถ ซื้อหรือขาย SET50 Index ในดัชนีตามที่ระบุในสัญญา ไม่ว่า SET50 Index นั้น จะขึ้นหรือลงมากเพียงใดก็ตาม จ่ายเพ...

อ่านเพิ่มเติม →