บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ผลิตภัณฑ์ Gold Futures

Gold Futures
ลองลงทุนแล้ว ซื้อขายง่าย ต้นทุนต่ำกว่า

ด้วยต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำกว่าทองคำแท่ง ทำให้มีโอกาสสร้างกำไรมากขึ้น ที่สำคัญไม่ต้องไปเยาวราช ซื้อขายผ่านมือถือได้เลย

ลงทุนใน Gold Futures

เริ่มง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

บทวิเคราะห์ประจำวัน

ทุกข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้การตัดสินใจลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากคลาสสิก ออสสิริส

หมายเหตุ: ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา 10 Baht Gold Futures ลักษณะของสัญญา 50 Baht Gold Futures
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
ชื่อย่อสัญญา GF10 GF
ขนาดของสัญญา ทองคำน้ำหนัก 10 บาท ทองคำน้ำหนัก 50 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ
ราคาเสนอซื้อขาย บาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท
(คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา)
10 บาท
(คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน ±20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Day session:
09:45 น. - 16:55 น.
Pre-open:
18:45 น. - 18:50 น.
Night session:
18:50 น. - 03:00 น. (วันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดยICE Benchmark Administration
เป็นราคาอ้างอิงในการคานวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน
น้าหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ
ดังนี้= London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)

Disclaimer:
ICE Benchmark Administration Limited ไม่รับรองหรือให้การรับประกันใดๆ
(ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย) ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ LBMA Gold Price
2) ความเหมาะสมในการใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Gold Futures
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

    หลักประกันสองประเภทหลักๆ ที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจก่อนซื้อขาย ได้แก่ หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) เนื่องจากในการซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนต้องวางเงินประกันขั้นต้นตามระดับที่โบรกเกอร์อนุพันธ์กำหนดไว้ก่อนการซื้อขาย และหลังจากซื้อขายแล้ว โบรกเกอร์จะคำนวณกำไรขาดทุนให้ผู้ลงทุนทุกวันทำการ ทำให้เงินในบัญชีของผู้ลงทุนอาจเคลื่อนไหว เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามราคาฟิวเจอร์สที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

    ทั้งนี้ อัตราหลักประกันที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากผู้ลงทุน จะใช้แนวทางที่ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) กำหนดใน มาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันซึ่งปัจจุบันสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปกำหนด 1.9 เท่า และ ผู้ลงทุนสถาบันกำหนด 1.35 เท่า ของอัตราที่บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House (TCH) กำหนด

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1721025324
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => de40ee00014c10fa8a996b9bd8159d11
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/product/gold-futures.html
)
		
Array
(
    [type] => gold-futures
)
		
Array
(
)