บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

โปรโมชัน

ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Gold Online Futures 50% โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

รายละเอียดโปรโมชัน

ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เดือน ธันวาคม 2561

ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Gold Online Futures 50% โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

รายละเอียดโปรโมชัน