บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ

# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
1 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition 27/05/2563
2 แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home 01/04/2563
3 แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 30/03/2563
4 แจ้งปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเต็มรูปแบบ 30/03/2563
5 แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท 30/03/2563
6 แจ้งปิดทำการสำนักงานสาขาตรีเพชร 18/03/2563
7 แจ้งยกเลิก Platform ของระบบส่งคำสั่งซื้อขาย (iFISd) 18/03/2563
8 แจ้งปิดทำการสำนักงานสาขาสัตหีบ 18/03/2563
9 แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว 18/03/2563
10 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี 18/03/2563
11 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาสัตหีบ 18/03/2563
12 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 18/03/2563
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
1 แจ้งราคา (Strike Price) ของ SET50 Index Options 19/03/2563
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
1 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (20 พฤษภาคม 2563) 19/05/2563
2 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (29 เมษายน 2563) 28/04/2563
3 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (21 เมษายน 2563) 21/04/2563
4 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 เมษายน 2563) 14/04/2563
5 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (27 มีนาคม 2563) 25/03/2563
6 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16 มีนาคม 2563) 12/03/2563
7 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (05 มีนาคม 2563) 05/03/2563
8 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (19 กุมภาพันธ์ 2562) 18/02/2563
9 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30 มกราคม 2563) 31/01/2563
10 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (21 มกราคม 2563) 17/01/2563
11 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (26 ธันวาคม 2562) 26/12/2562
12 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 ธันวาคม 2562) 18/12/2562
13 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (18 พฤศจิกายน 2562) 22/11/2562
14 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (18 ตุลาคม 2562) 11/10/2562
15 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1 ตุลาคม 2562) 24/09/2562
16 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (23 กันยายน 2562) 18/09/2562
17 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16 กันยายน 2562) 15/09/2562
18 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3 กันยายน 2562) 02/09/2562
19 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (13 สิงหาคม 2562) 13/08/2562
20 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30 กรกฏาคม 2562) 30/07/2562
21 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (9 กรกฏาคม 2562) 09/07/2562
22 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (24 มิถุนายน 2562) 24/06/2562
23 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4 มิถุนายน 2562) 04/06/2562
24 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 พฤษภาคม 2562) 14/05/2562
25 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4 เมษายน 2562) 04/04/2562
26 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (8 มีนาคม 2562) 08/03/2562
27 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (12 กุมภาพันธ์ 2562) 12/02/2562
28 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 มกราคม 2562) 14/01/2562