บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาสัตหีบ

CAF.MGT2019/001
วันที่ 2 มกราคม 2562
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาสัตหีบ
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

    ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำการของสำนักงานสาขา สัตหีบ โดยจะย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 458/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 หมายเลขโทรศัพท์ 038-438-579 www.caf.co.th ตั้งแต่วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

    ทั้งนี้ การให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลข 0 2618 0808

    บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญญาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว
แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ใ...

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี

    ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็น...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1582248487
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 12b782027aae2f10f42fe8108478c7f0
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2019-001.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2019-001
)
		
Array
(
)