บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin)

วันที่ 5 เมษายน 2567
เรื่อง
ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin)
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน‼️ Super Margin ‼️

ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ขอแจ้งตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 3 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2567)
โดยเรียกเก็บเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรในต่างประเทศเท่านั้น มีผลบังคับใช้วันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2567 
ตั้งแต่เวลา 06.45 น. ถึงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึง 16 เมษายน 2567
*หลังจากนั้นจะกลับมาใช้อัตราหลักประกันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไปค่ะ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

ประกาศอื่น

ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin)
ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin)

‼️ Super Margin ‼️ ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอแจ้งน...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ TFEX ขยายเวลาซื้อขายภาคบ่าย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ TFEX ขยายเวลาซื้อขายภาคบ่าย

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Equity Futures & Options, Cur...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1719301599
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 394cd93e676d025142b4105594c40fac
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/super-margin-11-16-04-67.html
)
		
Array
(
    [content] => super-margin-11-16-04-67
)
		
Array
(
)