บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

กลยุทธ์

Single Stock Futures
Single Stock Futures

กลยุทธ์ แนวโน้ม ทิศทางการลงทุน SSF

SET50 Index Futures & Options
SET50 Index Futures & Options

กลยุทธ์ แนวโน้ม ทิศทางการลงทุน SET50 Index Futures & Options

USD Futures
USD Futures

กลยุทธ์ แนวโน้ม ทิศทางการลงทุน USD Futures

Gold Online Futures
Gold Online Futures

กลยุทธ์ แนวโน้ม ทิศทางการลงทุน Gold Futures, Gold Online Futures & Gold-D

FX Futures
FX Futures

FX Futures หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Silver Online Futures
Silver Online Futures

กลุ่มโลหะมีค่า เช่นเดียวกับทองคำและแพลตตินั่ม โดยโลหะเงินนั้นมีการซื้อขายอยู่ทั่วโลก

Japanese Rubber Futures
Japanese Rubber Futures

สัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ที่เสนอซื้อขายตาม ” ราคายางพารา JPX (TOCOM) ในตลาดชั้นนำของญี่ปุ่น