บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ผลิตภัณฑ์ Gold-D

Gold-D
GOLD-D
สินค้าที่เป็นมิติใหม่การลงทุนทองในรูปแบบการซื้อขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาด TFEX ด้วยสัญญาซื้อขายอ้างอิงกับราคาทองที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ขนาดสัญญาละ 100 กรัม (ประมาณ 6.5 บาททอง) และหากต้องการส่งมอบต้องมีทอง 1 ก.ก หรือถือ 10 สัญญา ซึ่งสามารถรับทองได้ด้วยการถือสัญญาจนถึงวันครบอายุ หากนักลงทุนไม่อยากรับทอง สามารถฝากทอง โดยมีค่าฝาก 1 บาท/1 ก.ก./วัน ทั้งนี้เวลาในการเทรดเริ่มตั้งแต่เวลา 9:45-23:55 น.
4 ข้อดีของ Gold-D

เตรียมตัวก่อนเทรด Gold-D กันเถอะ

...

ดีที่หนี่ง

เริ่มเทรดตั้งแต่
เวลา 9:45-23:55 น

...

ดีที่สอง

ใช้เงินลงทุนต่ำ เพียงวางหลักประกันไม่เกิน 10%
ของมูลค่าที่แท้จริง

...

ดีที่สาม

ทองที่ส่งมอบเป็นทองคำมาตรฐาน
จาก LBMA เท่านั้น

...

ดีที่สี่

ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

บทวิเคราะห์ประจำวัน

ทุกข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้การตัดสินใจลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากคลาสสิก ออสสิริส

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%
ชื่อย่อสัญญา GD
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
±20% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Day session:
09:45 น. - 16:30 น.
Pre-open:
18:45 น. - 18:50 น.
Night session:
18:50 น. - 03:00 น. (วันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและชำระราคา ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

    หลักประกันสองประเภทหลักๆ ที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจก่อนซื้อขาย ได้แก่ หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) เนื่องจากในการซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนต้องวางเงินประกันขั้นต้นตามระดับที่โบรกเกอร์อนุพันธ์กำหนดไว้ก่อนการซื้อขาย และหลังจากซื้อขายแล้ว โบรกเกอร์จะคำนวณกำไรขาดทุนให้ผู้ลงทุนทุกวันทำการ ทำให้เงินในบัญชีของผู้ลงทุนอาจเคลื่อนไหว เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามราคาฟิวเจอร์สที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

    ทั้งนี้ อัตราหลักประกันที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากผู้ลงทุน จะใช้แนวทางที่ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) กำหนดใน มาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันซึ่งปัจจุบันสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปกำหนด 1.9 เท่า และ ผู้ลงทุนสถาบันกำหนด 1.35 เท่า ของอัตราที่บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House (TCH) กำหนด

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1721023464
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => d3dc3be60204c9a5308e2c1c0319bc5e
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/product/gold-d.html
)
		
Array
(
    [type] => gold-d
)
		
Array
(
)