บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 มกราคม 2562)

ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562


ประกาศ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

เรื่อง อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

--------------------------------------------------------------------------------------------

   บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศขนาดของหลักประกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยกำหนดให้เรียกเก็บจากลูกค้าตามอัตราทดความเสี่ยงคูณอัตราหลักประกันตามประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) ในวันที่ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านจากเอกสารประกอบ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (11 สิงหาคม 2565)
อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (11 สิงหาคม 2565)

อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (11 สิงหาคม 2565)

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1660158025
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => e973b921a76770bef9e0f44e99d15252
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/margin-rate/caf-2019-01-001.html
)
		
Array
(
    [type] => caf-2019-01-001
)
		
Array
(
)