บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี

CAF.MGT2019/033
วันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

    ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำการของสำนักงานสาขา เมืองทองธานี โดยจะย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 50/825 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2044 4492 www.caf.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

    ทั้งนี้ การให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลข 0 2618 0808

    บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญญาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว
แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ใ...

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี

    ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็น...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1579819297
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => dc6a293ce0df7c961dc796553377b09b
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2019-033.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2019-033
)
		
Array
(
)