บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition

CAF.MGT2020/037
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (บริษัท) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน "CAF Competition" ด้วยพอร์ตจำลองบนแพลตฟอร์ม MT4 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการแข่งขันเดิม คือ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และเริ่มการแข่งขันในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ก่อนการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้สำหรับผู้เข้าแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทและได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการแข่งขัน CAF Competition โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการแข่งขันใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

วันที่เริ่มการแข่งขัน : 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่
แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1606193630
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => c122449df152b685344fca1b5298bdc3
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-037.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-037
)
		
Array
(
)