บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปิดทำการสำนักงานสาขาตรีเพชร

CAF.MGT2020/015
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง
แจ้งปิดทำการสำนักงานสาขาตรีเพชร
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะทำการปิดทำการสำนักงานสาขาตรีเพชรตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลข 02-618-0800 หรือ02-618-0633 บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกั...

แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ใ...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1591383503
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 1e424106afdd269ec7891f38d7d8f21e
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-015.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-015
)
		
Array
(
)