บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (20 พฤษภาคม 2563)

ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ประกาศ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

เรื่อง อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

--------------------------------------------------------------------------------------------

    บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศขนาดของหลักประกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยกำหนดให้เรียกเก็บจากลูกค้าตามอัตราทดความเสี่ยงคูณอัตราหลักประกันตามประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านจากเอกสารประกอบ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 พฤษภาคม 2565)
อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 พฤษภาคม 2565)

อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 พฤษภาคม 2565)

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1653034668
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 6cb0db82ce03c8ed4abdab00f7c78edb
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/margin-rate/caf-2020-05-011.html
)
		
Array
(
    [type] => caf-2020-05-011
)
		
Array
(
)