บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

CAF.MGT2020/007
วันที่ 25 มีนาคม 2563
เรื่อง
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนบริษัท คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าใน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค่านายหน้าบวกค่าธรรมเนียม TFEX & TCH & Regulatory Fee) ตาม ประกาศของบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกั...

แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ใ...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1591379022
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 2d1cbb05be53af4afb71eef13ddc91fb
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-007.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-007
)
		
Array
(
)