บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท

CAF.MGT2020/027
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง
แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน 0.50 (ร้อยละต่อปี)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ
CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ

ตามที่บริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) ได้ให้พนักงานทุกคนปฎิ...

แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม
แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือยกเลิกการซื้อหรื...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1596757890
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => a54b88ce9bf3d33ae5526bd27304be6b
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-027.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-027
)
		
Array
(
)