บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท

CAF.MGT2020/027
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง
แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน 0.50 (ร้อยละต่อปี)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่
แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1606194535
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => ae1bc49e793b4ff585408f9520c2f34c
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-027.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-027
)
		
Array
(
)