บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเต็มรูปแบบ

CAF.MGT2020/024
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง
แจ้งปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเต็มรุูปแบบ
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ยุติการดำเนินธุรกรรมและปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเป็นการถาวร ซึ่งมีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 50/825 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการปิดสำนักงานสาขาเมืองทองจะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-618-0808, 02-618-0888 บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ
CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ

ตามที่บริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) ได้ให้พนักงานทุกคนปฎิ...

แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม
แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือยกเลิกการซื้อหรื...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1594105567
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 71c0305a9d6b3817ba804c77a0d53611
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-024.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-024
)
		
Array
(
)