บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท

CAF.MGT2020/038
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เรื่อง
แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน 0.15 (ร้อยละต่อปี)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

ปลอดภัยด้วย 2FA วิธีล็อคอินแบบใหม่บน Streaming
ปลอดภัยด้วย 2FA วิธีล็อคอินแบบใหม่บน Streaming

ปลอดภัยด้วย 2FA วิธีล็อคอินแบบใหม่บน Streaming มั่นใจ ปลอดภัย ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต่อให้...

แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home
แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและพบว่ามีการแพร่ระ...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1632016305
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 94f6c99bf1249125c78598537c74554f
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-038.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-038
)
		
Array
(
)