บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งยกเลิก Platform ของระบบส่งคำสั่งซื้อขาย (iFISd)

CAF.MGT2020/018
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง
ยกเลิก Platform ของระบบส่งคำสั่งซื้อขาย (iFISd)
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเปลี่ยนระบบคำสั่งซื้อขาย (iFISd) มาเป็นระบบ Streaming ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลข 02-618-0800 หรือ02-618-0633 บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด
TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด

TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด...

TFEX ขยายเวลาเทรด USD Futures ถึงเที่ยงคืน!!!
TFEX ขยายเวลาเทรด USD Futures ถึงเที่ยงคืน!!!

TFEX ขยายเวลาเทรด USD Futures ถึงเที่ยงคืน!!! เริ่ม 27 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ✅ เพิ่มโอกาสทำ...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1635139090
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 7261f2027437881745bfa20d31e680d7
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-018.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-018
)
		
Array
(
)