บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว

CAF.MGT2019/045
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง
แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะทำการปิดที่ทำการของสำนักงานสาขาสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลข 02-618-0800 หรือ02-618-0633 บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญญาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว
แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ใ...

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี

    ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็น...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1579826244
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => a24b1046e1271e01cba13c1714a8159a
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2019-045.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2019-045
)
		
Array
(
)