บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ TFEX ขยายเวลาซื้อขายภาคบ่าย

วันที่ 5 มีนาคม 2567
เรื่อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ TFEX ขยายเวลาซื้อขายภาคบ่าย
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Equity Futures & Options, Currency Futures และ Interest Rate Futures โดยเปิดทำการซื้อขายในช่วงบ่าย (Afternoon Session) เร็วขึ้น 30 นาที เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยช่วงเวลาที่มีการปรับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้ทั้งนี้ เวลาทำการซื้อขายในช่วงเช้า (Morning Session) และช่วงกลางคืน (Night Session) ของแต่ละสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

ประกาศอื่น

ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin)
ขอแจ้งนักลงทุน เรื่อง TFEX ปรับอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin)

‼️ Super Margin ‼️ ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอแจ้งน...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ TFEX ขยายเวลาซื้อขายภาคบ่าย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ TFEX ขยายเวลาซื้อขายภาคบ่าย

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Equity Futures & Options, Cur...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1721018756
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 84dcd9aef69e5f0235ab928d1dc93430
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/extended-afternoon-trading-hours.html
)
		
Array
(
    [content] => extended-afternoon-trading-hours
)
		
Array
(
)