บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ USD Futures

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีผลต่อราคาทองคำไทยอย่างไร และการวิเคราะห์ค่าเงินบาทปี 2564

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีผลต่อราคาทองคำไทยอย่างไร และการวิเคราะห์ค่าเงินบาทปี 2564

ค่าเงินบาทถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศ เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำไทยปรับลดลง แต่หากค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่า กระทบต่อการปรับขึ้นต่อราคาทองคำไทย แล้วค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯจะเคลื่อนไ...

อ่านเพิ่มเติม →