บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ USD Futures

เก็งการประชุม กนง. ลุ้นลดดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยกันแน่

เก็งการประชุม กนง. ลุ้นลดดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยกันแน่

วันนี้จะเกิดการประชุม กนง. นับเป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายทางการเงินของไทย ซึ่งความน่าสนใจในการประชุมครั้งนี้คือ กนง.จะลดดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นหรือไม่ จากการเก็บข้อมูล 7 แหล่งแสดงให้เห็นว่า มีโอกาสลดดอกเบี้ย สรุปได้ว่า จาก 7 แหล่งมองลดดอกเบี้...

อ่านเพิ่มเติม →