บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

2 ประเด็นกำหนดทิศทางการลงทุนทองคำหลังจากนี้ ?

2 ประเด็นกำหนดทิศทางการลงทุนทองคำหลังจากนี้ ?

ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่า 2 ประเด็นกำหนดทิศทางการลงทุนทองคำหลังจากนี้มีอะไรบ้าง ผู้เขียนขอย้อนวิเคราะห์ปัจจัยกระทบทองคำครึ่งปีแรกของปี 2565 ได้แก่ธนาคารกลางสหรัฐฯยุติการทำ QE หรือ Quantitative Easing  เป็นรูปแบบหนึ่งของนโยบายทางการเงิน  มีเป้าหมายกระตุ...

อ่านเพิ่มเติม →