บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

ทองคำหลังจากนี้จะพุ่งหรือลง อยู่ที่...

ทองคำหลังจากนี้จะพุ่งหรือลง อยู่ที่...

ทองคำหลังจากนี้จะพุ่งหรือลง อยู่ที่... ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ชี้วัดราคาทองคำที่นักลงทุนพบเห็นได้บ่อยที่สุด คือ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะว่า ราคาทองคำโลกซื้อขายผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหลัก และการแข็งหรืออ่อนค่าของดอลลาร์ส่งผลกระทบต่...

อ่านเพิ่มเติม →