บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ การตัดสินใจเลือกลงทุนในฟิวเจอร์สทองคำนั้น ต้องศึกษาให้ดีและละเอียด เพราะถึงแม้ฟิวเจอร์สนั้น จะมีโอกาสได้ผลตอบแทน แต่ก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อราคาทอง 1. นโยบายกา...

อ่านเพิ่มเติม →