บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

สถิติสงครามกับราคาทองคำโลก

สถิติสงครามกับราคาทองคำโลก

1.สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาส หากวิเคราะห์ในเชิงสถิติตั้งแต่มี 2000 ถึง 2023 มีสงครามที่มีความเสี่ยงขยายตัว 3 ครั้ง เป็นประเด็นระหว่างรัสเซียกับยูเครน 2 ครั้ง และประเด็นระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ทั้ง 3 ประเด็นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรวมถึงราคาทองคำโลกขึ...

อ่านเพิ่มเติม →