บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

6 เหตุผลที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำปี 63

6 เหตุผลที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำปี 63

6 สิ่งกระทบราคาทองคำปี 63 ราคาทองคำในปี 63 มีหลากหลายประเด็นสำคัญที่กระทบราคาทองคำ โดยประเด็นใหญ่ที่สุด คือ ประเด็นที่ 1 การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่ในปี 62 สามารถทำข้อตกลงการค้าระยะแรกในระดับรัฐมนตรี โดยการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-...

อ่านเพิ่มเติม →