บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

แนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ เกี่ยวข้องกับราคาทองคำอย่างไร

แนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ เกี่ยวข้องกับราคาทองคำอย่างไร

อย่างที่นักลงทุนทราบ การติดเชื้อโควิด-19 ของประชากรในสหรัฐฯมากที่สุดในโลกแตะ 2.5 ล้านราย จากทั่วโลกที่ติดโควิด-19 รวม 10 ล้านราย เท่ากับว่าสหรัฐฯมีการติดโควิด-19 รวม 25% ของทั่วโลก และการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการจ้างง...

อ่านเพิ่มเติม →