บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Gold Futures

ลุ้นดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) จะออกมาเป็นอย่างไร ?

ลุ้นดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) จะออกมาเป็นอย่างไร ?

CPI เป็นตัวชี้วัดในการวัดภาวะเงินเฟ้อที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด เป็นตัวเลขที่แสดงระดับราคาในตะกร้าตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการจากผู้ประกอบการรวมถึงสินค้ากว่า 200 ชนิดและผลิตภัณฑ์อีกกว่า 1000 ประเภท ตั้งแต่อาหารไปจนถึงพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภ...

อ่านเพิ่มเติม →