บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Single Stock Futures

BAY เกาะกระแส IPO หุ้น TIDLOR เข้า Long ต่อได้หรือไม่?

BAY เกาะกระแส IPO หุ้น TIDLOR เข้า Long ต่อได้หรือไม่?

เข้าสู่ชั่วโมงการจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทผู้ให้สินเชื่อชื่อดัง ที่มีการดำเนินธุรกิจมายาวนาน อย่าง บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากกว่าที่คาด เพราะ เพียงแค่ชั่วโมงแรกของการเปิดระบบการจอง มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าไปจองจนระบบล่มก...

อ่านเพิ่มเติม →