บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ Single Stock Futures

CENTEL หุ้นดีน่าเก็บในพอร์ตคุณ

CENTEL หุ้นดีน่าเก็บในพอร์ตคุณ

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเดือน  1 ม.ค. - 17 มี.ค. 67 สะสม 8,074,653 ราย เพิ่มขึ้น 23.68% (YoY) สร้างรายได้ประมาณ 390,906 ล้านบาท หากประมาณการขยายตัวใน (QoQ) เพิ่มขึ้น 16,873 รายต่อวัน  โดยนักท่องเท...

อ่านเพิ่มเติม →