บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

ทองคำในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

ทองคำในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

โดยราคาทองคำในไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2564 เรียกได้ว่าเป็นรถไฟที่ขึ้นสุดลงสุด เพราะมีราคาแพงสุดอยู่ที่ 1,958 เหรียญ และราคาถูกสุดแตะ 1,676 เหรียญ การที่ราคาทองคำวิ่งเป็นม้าได้ขนาดนี้ทำให้คำถามสำคัญว่าหลังจากนี้คือ ราคาทองคำมีโอกาสไปในทิศทางไหนระหว่างขึ้...

อ่านเพิ่มเติม →