บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

12 Single Stock Futures เข้าใหม่ ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง

12 Single Stock Futures เข้าใหม่ ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง

ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้ประกาศเพิ่มหุ้นอ้างอิงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single Stock Futures) 12 ตัว ซึ่งมีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เราจึงทำการสรุปข้อมูลเบื้องต้น ว่ามีหุ้นอ้างอิงอะไรบ้างที่กำลังจะเข้าใหม่ แต่ละบริษัททำธุรกิจอะไร เ...

อ่านเพิ่มเติม →