บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

หุ้น Futures น่า Long เดือน ธ.ค.

หุ้น Futures น่า Long เดือน ธ.ค.

ในเดือนธันวาคมของทุกปี คือ เดือนที่รวมวันหยุดยาวทั้งไทยและต่างประเทศ จึงเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยว โดยวัยหยุดในไทยจะมีวันที่ 5 , 11 ,และ 29  ส่วนของต่างประเทศบางรายจะเริ่มหยุดตั้งแต่ 25 ถึง 31 ทำให้หุ้นได้ประโยชน์เยอะมากได้แก่ โรงแรม ,สายการบิน , ค้า...

อ่านเพิ่มเติม →