บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

ตอนที่ 3 ราคา Silver และ Gold เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกัน แต่ใครผันผวนมากกว่า ?

ตอนที่ 3 ราคา Silver และ Gold เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกัน แต่ใครผันผวนมากกว่า ?

นักลงทุนหลายท่านคงมีคำถามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ราคา Silver และ Gold เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันจริงหรือไม่ และ ใครผันผวนมากกว่ากัน ราคา Silver และ Gold เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกันจริงหรือไม่ CAF ขอตอบด้วยกราฟระหว่าง Silver และ Gold หากพิจารณาจาก...

อ่านเพิ่มเติม →