บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อนซี้คนดีคนเดิมของนักลงทุน

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อนซี้คนดีคนเดิมของนักลงทุน

จากแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่ต้นปี 2565 ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อานิสงส์ตามไปด้วยได้แก่ หุ้นสายการบิน , สนามบิน ,และโรงแรม สังเกตได้จากกราฟผลตอบแทนปี 2565 และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565...

อ่านเพิ่มเติม →