บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

NER กับประเด็นบวกรอบใหม่

NER กับประเด็นบวกรอบใหม่

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ซึ่งปัจจุบันทีสินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายแบ่งเป็น 3 สินค้า ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ยางล้อรถยนต์ สายพาน ท่อน้ำ รองเท้า อะไหล่รถยน...

อ่านเพิ่มเติม →