บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

ทำไม BGRIM ถึงน่าสนใจในช่วงนี้ ?

ทำไม BGRIM ถึงน่าสนใจในช่วงนี้ ?

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (BGRIM) ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) หลักๆจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 53 โครงการ และอีก 19 โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา...

อ่านเพิ่มเติม →