บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

โอกาสในการทำงาน ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน ด้านระบบเทรดอัตโนมัติ

ตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน ด้านระบบเทรดอัตโนมัติ

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


คุณสมบัติ

เพศ: เพศหญิง

อายุ: อายุระหว่าง 22-30 ปี

การศึกษา: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์:

 1. มี Complex Investment Advisors Type 3
 2. มีบุคลิก และทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในตนเองรวมทั้งคนรอบข้าง
 4. มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม trading platform เช่น MT4, MT5, AmiBroker, etc. ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นได้ (วันเสาร์ อาทิตย์ มีเบี้ยเลี้ยงให้)


รายละเอียดงาน

รูปแบบ: งานประจำ

วันหยุด: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของธปท. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เวลางาน: 08.30 - 17.30

เงินเดือน: ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (อาคารจัตุรัสจามจุรี)


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 2. ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้านระบบเทรดอัตโนมัติ
 3. ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
 5. ท่องเที่ยวประจำปี
 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 7. โบนัสประจำปี / ปรับค่าจ้างประจำปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. สำเนาใบผ่านงาน (หากมี)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง