บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง TFEX Dynamic Hedging

TFEX Dynamic Hedging

ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


📌 หัวข้อสัมมนา : TFEX Dynamic Hedging

▶️ หัวข้อเสริม
•  Futures ควบคู่ไปกับ Options เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างกระแสเงินสด
•  Detla Neutral Strategy มีวิธีการวางกลยุทธอย่างไร
•  อะไรคือค่า Greek ของ option ที่เกี่ยวข้อง

 

💬 วิทยากร : คุณวรชาติ พิรุณรักษ์ (คุณต้า)
Chief Executive Officer (CEO) & Founder WOW ROBOT

⏳ เริ่ม วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
⏰ (ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 17.00 น.
📍 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ห้อง 603


📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา
https://forms.gle/gAJQWSJB92skmUmH9

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณต้า วรชาติ พิรุณรักษ์
Chief Executive Officer (CEO) & Founder WOW ROBOT