บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บริการ อิเล็กทรอนิกส์

บริการอิเล็กทรอนิกส์

บริการอิเล็กทรอนิกส์

    บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ได้เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ในการแจ้งข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

    ลูกค้าสามารถดำเนินการแจ้ง ฝากหลักประกัน / ถอนหลักประกัน ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ว เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

    เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กลต. และเพื่อความปลอดภัยในการทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังลูกค้าเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมทุกครั้งที่มีการทำรายการ

แนะนำบริการ

ฝากหลักประกัน

ฝากหลักประกัน

แจ้งฝากหลักประกัน

ลูกค้าสามารถเลือกแจ้งฝากหลักประกันได้จากช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้

ถอนหลักประกัน

ถอนหลักประกัน

แจ้งถอนหลักประกัน

ลูกค้าสามารถเลือกแจ้งถอนหลักประกันได้จากช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้