บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

Block Trade ขั้นต่ำ 100 สัญญา

รายชื่อผู้ใช้
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาด
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาด
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) PROP
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ENERG
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) HELTH
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ENERG
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ENERG
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) HELTH
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ENERG
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) INSUR
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ENERG
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) TRANS
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) TOURISM
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) CONS
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) COMM
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) FOOD
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ICT
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ENERG
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ENERG
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) AGRI
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMM
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ETRON
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) COMM
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) PETRO
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) FIN
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ETRON
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) BANK
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) FIN
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PROP
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) MEDIA
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) PROP
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) COMM
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) FOOD
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) FOOD
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PROP
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ENERG
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ENERG
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) COMM
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) PROP
SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ENERG
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) AGRI
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) CONS
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) CONMAT
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) HELTH
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CONMAT
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ENERG
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) FOOD
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) FOOD
UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) CONS
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) PETRO
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1606171179
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => c4d00d1b43606b0fe949abf11031a10c
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/block-trade/100-minimum-contracts.html
)
		
Array
(
    [category] => 100-minimum-contracts
)
		
Array
(
)