บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

Block Trade ขั้นต่ำ 20 สัญญา

รายชื่อผู้ใช้
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาด
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาด
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ICT
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) FIN
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) TRANS
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANK
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) HELTH
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) COMM
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) FOOD
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) COMM
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) PROP
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ETRON
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ENERG
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ENERG
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ENERG
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ICT
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) BANK
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) FOOD
MTC บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) FIN
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ENERG
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PETRO
RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ENERG
ROBINS บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) COMM
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) FIN
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BANK
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) CONMAT
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) BANK
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BANK
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ENERG
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) INSUR
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1606174527
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 39a753dde7de83e07905a03299d1c665
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/block-trade/20-minimum-contracts.html
)
		
Array
(
    [category] => 20-minimum-contracts
)
		
Array
(
)