บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน และสาขา

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ห้อง 15 - 16 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

+66 2618 0888

+66 2618 0800

contact@caf.co.th

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30 - 23:55
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (สาขาหาดใหญ่)

เลขที่ 4/17-18 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

+66 7426 1212

+66 7426 1180

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30 - 22:30
หลังจาก 22:30 กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (สาขาสัตหีบ)

เลขที่ 458/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

+66 3843 8579

+66 3873 8270

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30 - 22:00
หลังจาก 22:00 กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (สาขาเมืองทองธานี)

เลขที่ 50/819 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

+66 2041 4476

+66 2041 4492

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30 - 17:00
หลังจาก 17:00 กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (สาขาตรีเพชร)

เลขที่ 14/1-3 ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

+66 2222 3934

+66 2621 3302

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30 - 23:55
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1582121195
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 39531aa13e1e8524a53527d16e0de8d3
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/office-and-branch.html
)
		
Array
(
)
		
Array
(
)