บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สินค้า

Gold-D
Gold-D

เทรดสั้นทำกำไรก็คล่อง จะซื้อเก็บยาวก็ง่าย

USD Futures
USD Futures

อีกทางเลือกของการบริหารความเสี่ยงบนอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าค่างเงินจะแข็งค่าหรืออ่อนค่า

Silver Online Futures
Silver Online Futures

กลุ่มโลหะมีค่า เช่นเดียวกับทองคำและแพลตตินั่ม โดยโลหะเงินนั้นมีการซื้อขายอยู่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ในตลาดที่สำคัญ

Japanese Rubber Futures
Japanese Rubber Futures

สัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ที่เสนอซื้อขายตาม " ราคายางพารา JPX (TOCOM) ในตลาดชั้นนำของญี่ปุ่น

RSS3 Futures
RSS3 Futures

เพิ่มโอกาสให้พอร์ตการลงทุนกับยางพาราสินค้าส่งออกสำคัญของไทย

RSS3D Futures
RSS3D Futures

เพิ่มโอกาสให้พอร์ตการลงทุนกับยางพาราสินค้าส่งออกสำคัญของไทย (ส่งมอบสินค้า)