บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา

หลักการลงทุนอนุพันธ์ ด้วยการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ Futurse ร่วมกับ Options ของ SET50
หลักการลงทุนอนุพันธ์ ด้วยการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ Futurse ร่วมกับ Options ของ SET50

    หลักการลงทุนอนุพันธ์ ด้วยการป้องกันความเสี่ยง โดยใช้กลยุทธ์ Futures รวมกับ Options ของ SET50

Quant Open House 2018
Quant Open House 2018

    มาแล้ว!! สัมมนา Quant Open House 2018 ที่จะมาคุยให้ฟังกับระบบเทรดอัตโนมัติ พร้อมกับกูรูทั้ง 3 ท่าน คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ์ คุณพุฒศิษฐ์ นิติวรศิษฐ์...