บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

เรามารู้จักการลงทุนทองคำในตลาด TFEX กันเถอะ

เรามารู้จักการลงทุนทองคำในตลาด TFEX กันเถอะ

เรามารู้จักการลงทุน Gold ในตลาด TFEX กันเถอะ การลงทุนในปัจจุบันมีความหลากหลายให้เลือกลงทุน ทั้งตลาดหุ้น เงินออม พันธบัตร หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งหนึ่งที่คนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยและซื้อง่ายขายคล่องนั้นก็คือ “ทองคำ” และการลงทุนทองคำก็มีหลายตลาด ...

อ่านเพิ่มเติม →