บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

12 Single Stock Futures เข้าใหม่ ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง

12 Single Stock Futures เข้าใหม่ ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง

เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้ประกาศเพิ่มหุ้นอ้างอิงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single Stock Futures) 12 ตัว ซึ่งมีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เราจึงทำการสรุปข้อมูลเบื้องต้น ว่ามีหุ้นอ้างอิงอะไรบ้างที่กำลังจะเข้าใหม่ แต่ละบริษัททำธุรกิจอะไร เพื่อให้ท่านได้ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมก่อนที่ Single Stock Futures ทั้ง 12 ตัวจะเข้าทำการซื้อขาย

BPP

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

ลักษณะธุรกิจ ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างรายได้              

1. รายได้จากการขายไฟฟ้า 55.4%

2. รายได้จากการขายไอน้ำ 35.2%

3. รายได้จากการซื้อขายไฟฟ้า (ในญี่ปุ่น) 2.5%     

บริการที่เป็นที่รู้จัก โรงไฟฟ้าในเครือ BANPU

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

EASTW

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

ลักษณะธุรกิจ พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไป และกิจการประปา

โครงสร้างรายได้            

1. รายได้จากการขายน้ำดิบ 60.2%

2. รายได้จากการขายน้ำประปา 37.6%

บริการที่เป็นที่รู้จัก จำหน่ายน้ำประปา

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

JMT

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

โครงสร้างรายได้

1. รายได้จากธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้ 14.3%

2. รายได้จากธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 76.5%

3. รายได้จากการรับประกันภัย 8.3%

บริการที่เป็นที่รู้จัก บริษัทในเครือ JMART

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

M

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจร้านอาหาร "MK สุกี้" และร้านอาหารญี่ปุ่น "Yayoi" ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารไทยแบรนด์อื่นๆ

โครงสร้างรายได้              

1. รายได้จากร้าน MK สุกี้ / MK Gold / MK Live 76.0%

2. รายได้จากร้านอาหารญี่ปุ่น Yayoi 18.6%

3. รายได้จากร้านอาหารอื่นๆ 2.8%

บริการที่เป็นที่รู้จัก ร้าน MK สุกี้ และ Yayoi

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 20 สัญญา

MBK

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ     ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ และศูนย์สนับสนุนองค์กร

โครงสร้างรายได้ 

1. รายได้จากการให้บริการและให้เช่า 36.2%

2. รายได้จากการขาย 18.6%

3. รายได้จากกิจการโรงแรม 10.6%

4. รายได้จากธุรกิจการเงิน 18.5%

บริการที่เป็นที่รู้จัก ศูนย์การค้ามาบุญครอง

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

OSP

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส

โครงสร้างรายได้ 

1. รายได้จากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 83.8%

2. รายได้จากผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล 10.4%

3. รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น 5.8%

บริการที่เป็นที่รู้จัก เครื่องดื่ม M-150, เครื่องดื่ม C-Vitt, เครื่องดื่มเปปทีน (Peptein)

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

THG

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

หมวดธุรกิจ การแพทย์

ลักษณะธุรกิจ ประกอบกิจการสถานพยาบาล ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลธนบุรี"

โครงสร้างรายได้              

1. รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 90.6%

2. รายได้จากการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 9.2%

บริการที่เป็นที่รู้จัก โรงพยาบาลธนบุรี

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

TOA

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเป็น 2 กลุ่ม 1. ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 2. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

โครงสร้างรายได้ 

1. รายได้จากผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 68.5%

2. รายได้จากผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว 28.7%

3. รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น 2.8%

บริการที่เป็นที่รู้จัก สี TOA

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

TPIPP

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

โครงสร้างรายได้ รายได้จาก 2 ธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 93.2%

2. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 6.8%

บริการที่เป็นที่รู้จัก โรงไฟฟ้าในเครือ TPIPL

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 500 สัญญา

TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต

ลักษณะธุรกิจ ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

โครงสร้างรายได้              

1. รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 94.6%

2. รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 2.8%

บริการที่เป็นที่รู้จัก ประกันชีวิตและประกันภัยภายใต้ชื่อ TQM

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 20 สัญญา

VNT

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำผงพลาสติกพีวีซีไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในขั้นปลาย

โครงสร้างรายได้ 

1. รายได้จากการขายผงพลาสติก PVC 59.9%

2. รายได้จากการขายโซดาไฟ 26.5%

บริการที่เป็นที่รู้จัก ผงพลาสติก Siamvic PVC และ PTTGC ถือหุ้น VNT 24.98%

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 100 สัญญา

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

โครงสร้างรายได้              

1. รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำประปา) 47.2%

2. รายได้จากธุรกิจพลังงาน (ไฟฟ้า) 50.9%

บริการที่เป็นที่รู้จัก โรงไฟฟ้าและประปาในเครือ WHA

จำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ Block Trade 500 สัญญา

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1603373045
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 0f33ee6956092c0a78ebc31ee49b32d2
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/12-single-stock-futures-new.html
)
		
Array
(
    [content] => 12-single-stock-futures-new
)
		
Array
(
)