บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

เทรด Single Stock Futures อย่างไรใน ธีม ภัยแล้ง

เทรด Single Stock Futures อย่างไรใน ธีม ภัยแล้ง

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563


ปัญหาภัยแล้ง...อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เข้ามามีบทบาทสำหรับการลงทุนปี 2563 เพราะเวลาเกิดภัยแล้ง มักเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการจนถึงผู้บริโภค และที่สำคัญ ไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานภาคการเกษตรประมาณ 30% และพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 40% ของพื้นที่ทั้งประเทศ แน่นอนว่าหากเกิดภัยแล้งขึ้น กลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นั่นเอง

 

ไทยเคยเกิดภัยแล้งรุนแรงล่าสุดเมื่อปี 2558/2559 จากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ทำให้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ ปริมาณน้ำในเขื่อนจึงมีน้อยและไม่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตร ในครั้งนั้น แม้ว่าหลายหน่วยงานจะขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เกษตรกรงดทำนาปรัง แต่ภัยแล้งรุนแรงเกินกว่าที่คาด ถึงขั้นประกาศให้ 29 จังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน

 

ในปี 2562 ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดเหตุการณ์ 2 อย่างขึ้น คือ 1) ปริมาณฝนน้อย เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนหลายพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ มี 3 จังหวัดถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี และชัยภูมิ , 2) เกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะในอุบลราชธานี แม้ประเด็นเรื่องน้ำท่วมได้คลี่คลายลงไปแล้ว แต่ประเด็นภัยแล้งยังเป็นปัญหาที่ลากยาวมาจนถึงวันนี้

 

หากท่านดูข่าวตามสื่อต่างๆ จะพบว่าปัญหาภัยแล้งเริ่มมีผลกระทบกับหลายจังหวัดแล้ว เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำไม่ถึง 30% ของปริมาณความจุ หรือเข้าสู่ช่วงน้ำน้อยวิกฤต อาจทำให้ไม่พอใช้ในอนาคต...ประเด็นคือ เรายังไม่ผ่านหน้าร้อน ในเดือน มี.ค.-พ.ค. ด้วยซ้ำ หมายความว่า ภัยแล้ง ซึ่งหลายหน่วยงานคาดว่าปี 2563 จะเกิดภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปีนับตั้งแต่ปี 2522

 

คำถามคือ ภัยแล้งกระทบกับหมวดธุรกิจใดบ้าง? และเรามีคำแนะนำในการลงทุนสำหรับ Theme ภัยแล้งอย่างไร? วันนี้ CAF จะมาเล่าสู่กันฟัง

 

ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างไรกับ Single Stock Futures

เราคาดว่าภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในหลายหมวดธุรกิจ ซึ่งจะสะท้อนไปยังราคาหุ้นของบริษัทต่างๆ เรามีมุมมองผลกระทบจากภัยแล้งต่อราคา Single Stock Futures ดังนี้

 

1. ธุรกิจการเกษตร

กลุ่มผู้ผลิต-จำหน่ายอาหาร และกลุ่มที่มีการทำปศุสัตว์ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้น้อยลง แต่ความต้องการซื้ออยู่ในระดับคงที่ เป็นเหตุให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น

หากราคาอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ราคาขายในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มชะลอลง

Single Stock Futures ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ CPF, GFPT, TU

 

2. พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัทผู้ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำน่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากการที่ปริมาณน้ำไหลผ่านน้อย โรงไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง เช่น โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งมี CKP (ถือหุ้น 37.5%) GPSC (ถือหุ้น 25%) สำหรับท่านที่สนใจฝั่ง Long อาจต้องดูสถานการณ์ก่อน ส่วนฝั่ง Short ต้องจับตาหาจังหวะเข้าเก็งกำไรช่วงก่อนประกาศผลประกอบการ ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มของกำไรลดลง

Single Stock Futures ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ CKP GPSC

 

3. เงินทุนและหลักทรัพย์

กลุ่มลูกค้าลีสซิ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร การเกิดภัยแล้งอาจทำให้ความต้องการขอสินเชื่อลดลง เนื่องจากความไม่คุ้มทุนจากการทำเกษตรเมื่อเทียบกับภาระหรือต้นทุนของสินเชื่อ

Single Stock Futures ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ MTC SAWAD

 

4. พาณิชย์

กลุ่มพาณิชย์ที่เป็นค้าปลีกมีโอกาสได้รับผลกระทบทางอ้อมจากประเด็นภัยแล้ง หากเกษตรกรมีรายได้น้อยลง จะทำให้ความต้องการซื้อสินค้าลดลง เมื่อการซื้อสินค้าลดลง รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มค้าปลีกจะมีแนวโน้มลดลง มีโอกาสสะท้อนไปยังราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกปรับตัวลง

Single Stock Futures ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ CPALL BJC ROBINS

 

สรุป Single Stock Futures ที่ได้รับผลกระทบ

1. การเกษตร: CPF GFPT TU

2. พลังงานและสาธารณูปโภค: CKP GPSC

3. เงินทุนและหลักทรัพย์: MTC SAWAD

4. พาณิชย์: CPALL BJC ROBINS

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสถานภาพน้ำในเขื่อนต่างๆ > http://bit.ly/35GzQZ5 

ภัยแล้ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา > http://bit.ly/2QFNUhe

บันทึกเหตุการณ์ภัยแล้งปี 2558/2559 > http://bit.ly/2sVBhWi

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1596497228
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => cfd17ff83d9ec58014de08a9b94134fb
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/HowtoTradeSingleStockFuturesinDroughtThemes.html
)
		
Array
(
    [content] => HowtoTradeSingleStockFuturesinDroughtThemes
)
		
Array
(
)