บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ตอนที่ 4 หนึ่งในวิธีการใช้ Gold/Silver ratio (GSR) สร้างกำไรให้นักลงทุน

ตอนที่ 4 หนึ่งในวิธีการใช้ Gold/Silver ratio (GSR) สร้างกำไรให้นักลงทุน

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


CAF แนะนำกลยุทธ์ Gold/Silver ratio (GSR)

            โดยมีเงื่อนไขการใช้กลยุทธ์นี้

1.แนวโน้ม Gold/Silver ratio ในกราฟ Week เช่น แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

2.ทำมูลค่าระหว่าง Gold Online Futures กับ Silver Online Futures ให้เท่ากัน ได้แก่
มูลค่าของ Gold Online Futures (GO) = GO x Multiplier (1850 x 300 = 555,000 บาท)
ส่วนมูลค่า Silver Online Futures (SVF) = SVF x Multiplier (24 x 3000 = 72,000 บาท)           
ฉะนั้นการใช้ Gold/Silver ratio ต้องใช้ Gold 1 สัญญา และ Silver 8 สัญญา ถึงจะมีมูลค่าเท่ากัน

3.อายุสัญญา Gold Online Futures และ Silver Online Futures เนื่องจากการใช้กลยุทธ์ Gold/Silver ratio ต้องใช้เวลาถึงมากกว่า 1 เดือน

โดยใช้แนวโน้มของ Gold/Silver ratio แบ่งเป็น 2 กรณี

1.แนวโน้ม Gold/Silver ratio เป็นขาขึ้น คือ ราคา Gold เพิ่มขึ้นมากกว่า Silver จึงแนะคำ Long Gold และ Short Silver ในมูลค่าที่เท่ากัน

ตัวอย่างที่ 1

หามูลค่าเพื่อทำให้อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

Gold

Silver

1,535x300 = 460,500 บาท

37.98x3000 = 113,940 บาท

   

อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

มูลค่า Gold / Silver

460,500/113,940 = 4

Gold

Silver

1 สัญญา

4 สัญญา

   

เมื่อ GSR เกิดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ (5/23/11) นักลงทุนสามารถลงทุนตามมูลค่าจริง หรือลงทุนครึ่งหนึ่งของมูลค่า

Open Long Gold 1 สัญญา

Open Short Silver  4 สัญญา

1,535x300 = 460,500 บาท

37.98x3000x4 = 455,760 บาท

   

เมื่อ GSR เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อ (6/27/2011)

Close Short Gold 1 สัญญา

Close Long Silver  4 สัญญา

1,487x300 = 446,100 บาท

33.94x3000x4 = 407,280 บาท

   

กำไร/ขาดทุน

Gold

Silver

-14,400 บาท

+48,480 บาท

สรุปกำไร/ขาดทุน จากกลยุทธ์ GSR

+34,080 บาท

ตัวอย่างที่ 2

หามูลค่าเพื่อทำให้อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

Gold

Silver

1,666x300 = 499,800 บาท

31.79x3000 = 95,370 บาท

   

อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

มูลค่า Gold / Silver

499,800/95,370 = 5

Gold

Silver

1 สัญญา

5 สัญญา

   

เมื่อ GSR เกิดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ (1/28/13) นักลงทุนสามารถลงทุนตามมูลค่าจริง หรือลงทุนครึ่งหนึ่งของมูลค่า

Open Long Gold 1 สัญญา

Open Short Silver  4 สัญญา

1,666x300 = 499,800 บาท

31.79x3000x5 = 476,850 บาท

   

เมื่อ GSR เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อ (6/27/2011)

Close Short Gold 1 สัญญา

Close Long Silver  5 สัญญา

1,594x300 = 478,200 บาท

28.42x3000x5 = 426,300 บาท

   

กำไร/ขาดทุน

Gold

Silver

-21,600 บาท

+50,550 บาท

สรุปกำไร/ขาดทุน จากกลยุทธ์ GSR

+28,950 บาท

จาก 2 ตัวอย่างดังกล่าว หากแนวโน้ม Gold/Silver ratio เป็นขาขึ้น เมื่อใช้กลยุทธ์ Long Gold และ Short Silver ในมูลค่าที่เท่ากัน ไม่ว่าราคา Gold และ Silver เป็นขาขึ้นหรือลง ก็ทำกำไรได้

2. แนวโน้ม Gold/Silver ratio เป็นขาลง คือ ราคา Silver เพิ่มขึ้นมากกว่า Gold จึงแนะคำ Short Gold และ Long Silver ในมูลค่าที่เท่ากัน

ตัวอย่างที่ 3

หามูลค่าเพื่อทำให้อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

Gold

Silver

1,233x300 = 369,900 บาท

16.21x3000 = 48,630 บาท

   

อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

มูลค่า Gold / Silver

369,900/48,630 = 8

Gold

Silver

1 สัญญา

8 สัญญา

   

เมื่อ GSR เกิดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ (4/11/16) นักลงทุนสามารถลงทุนตามมูลค่าจริง หรือลงทุนครึ่งหนึ่งของมูลค่า

Open Short Gold 1 สัญญา

Open Long Silver  8 สัญญา

1,233x300 = 369,900 บาท

16.21x3000x8 = 389,040 บาท

   

เมื่อ GSR เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อ (5/30/16)

Close Long Gold 1 สัญญา

Close Short Silver  8 สัญญา

1,243x300 = 372,900 บาท

16.38x3000x8 = 393,120 บาท

   

กำไร/ขาดทุน

Gold

Silver

-3000 บาท

+4,080 บาท

สรุปกำไร/ขาดทุน จากกลยุทธ์ GSR

+1,080  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4

หามูลค่าเพื่อทำให้อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

Gold

Silver

794x300 = 238,200 บาท

13.81x3000 = 41,430 บาท

   

อัตราส่วนระหว่าง Gold และ Silver เท่ากัน

มูลค่า Gold / Silver

369,900/48,630 = 6

Gold

Silver

1 สัญญา

6 สัญญา

   

เมื่อ GSR เกิดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ (12/10/07) นักลงทุนสามารถลงทุนตามมูลค่าจริง หรือลงทุนครึ่งหนึ่งของมูลค่า

Open Short Gold 1 สัญญา

Open Long Silver  6 สัญญา

794x300 = 238,200 บาท

13.81x3000x6 = 248,580 บาท

   

เมื่อ GSR เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อ (1/14/08)

Close Long Gold 1 สัญญา

Close Short Silver  6 สัญญา

884x300 = 265,200 บาท

16.77x3000x6 = 301,860 บาท

   

กำไร/ขาดทุน

Gold

Silver

-27,000 บาท

+53,280 บาท

สรุปกำไร/ขาดทุน จากกลยุทธ์ GSR

+26,280  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาก 2 ตัวอย่างดังกล่าว หากแนวโน้ม Gold/Silver ratio เป็นขาลง เมื่อใช้กลยุทธ์ Short Gold และ Long Silver ในมูลค่าที่เท่ากัน  ไม่ว่าราคา Gold และ Silver เป็นขาขึ้นหรือลง ก็ทำกำไรได้

เปิดบัญชี TFEX
รับสิทธิพิเศษทันที !!
Array
(
)
		
Array
(
  [sesCAFXXSLAT] => 1621392469
  [CAFXSI18NX] => th
  [_csrf] => 89bf73b59ee56f2cf5ceeb5f5350830d
  [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/silver-4.html
)
		
Array
(
  [content] => silver-4
)
		
Array
(
)