บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ

# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
1 TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด 23/09/2564
2 TFEX ขยายเวลาเทรด USD Futures ถึงเที่ยงคืน!!! 23/09/2564
3 ปลอดภัยด้วย 2FA วิธีล็อคอินแบบใหม่บน Streaming 25/06/2564
4 แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home 17/04/2564
5 แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home (การระบาดระลอกใหม่) 08/01/2564
6 แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่ 05/11/2563
7 แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 05/11/2563
8 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 28/08/2563
9 นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 28/08/2563
10 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 28/08/2563
11 CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ 29/06/2563
12 แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม 22/06/2563
13 นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 10/06/2563
14 แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท 10/06/2563
15 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน CAF Competition 27/05/2563
16 แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 25/03/2563
17 แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home 24/03/2563
18 แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท 24/03/2563
19 แจ้งปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเต็มรูปแบบ 24/03/2563
20 แจ้งปิดทำการสำนักงานสาขาตรีเพชร 28/02/2563
21 แจ้งปิดทำการสำนักงานสาขาสัตหีบ 28/02/2563
22 แจ้งยกเลิก Platform ของระบบส่งคำสั่งซื้อขาย (iFISd) 28/02/2563
23 แจ้งปิดบริการสาขาสัตหีบชั่วคราว 24/12/2562
24 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาเมืองทองธานี 04/09/2562
25 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขาสัตหีบ 02/01/2562
26 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 15/06/2561
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
1 แจ้งราคา (Strike Price) ของ SET50 Index Options 07/04/2564
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
# ชื่อเรื่อง ประกาศเมื่อ
1 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 ตุลาคม 2564) 12/10/2564
2 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 กันยายน 2564) 14/09/2564
3 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (10 สิงหาคม 2564) 09/08/2564
4 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (13 กรกฎาคม 2564) 13/07/2564
5 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16 มิถุนายน 2564) 14/06/2564
6 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (7 มิถุนายน 2564) 07/06/2564
7 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (21 พฤษภาคม 2564) 21/05/2564
8 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 พฤษภาคม 2564) 14/05/2564
9 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30 เมษายน 2564) 29/04/2564
10 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (08 เมษายน 2564) 05/04/2564
11 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (26 มีนาคม 2564) 23/03/2564
12 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (19 มีนาคม 2564) 15/03/2564
13 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (24 กุมภาพันธ์ 2564) 15/02/2564
14 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (11 กุมภาพันธ์ 2564) 10/02/2564
15 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (25 มกราคม 2564) 20/01/2564
16 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (13 มกราคม 2564) 13/01/2564
17 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (05 มกราคม 2564) 05/01/2564
18 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (23 พฤศจิกายน 2563) 23/11/2563
19 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (13 พฤศจิกายน 2563) 11/11/2563
20 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2 พฤศจิกายน 2563) 01/11/2563
21 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16 ตุลาคม 2563) 15/10/2563
22 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (18 กันยายน 2563) 18/09/2563
23 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (15 กันยายน 2563) 14/09/2563
24 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (27 สิงหาคม 2563) 26/08/2563
25 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (06 สิงหาคม 2563) 06/08/2563
26 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (23 กรกฏาคม 2563) 21/07/2563
27 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (13 กรกฏาคม 2563) 09/07/2563
28 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (29 มิถุนายน 2563) 29/06/2563
29 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 มิถุนายน 2563) 15/06/2563
30 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (20 พฤษภาคม 2563) 19/05/2563
31 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (29 เมษายน 2563) 28/04/2563
32 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (21 เมษายน 2563) 21/04/2563
33 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 เมษายน 2563) 14/04/2563
34 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (27 มีนาคม 2563) 25/03/2563
35 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16 มีนาคม 2563) 12/03/2563
36 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (05 มีนาคม 2563) 05/03/2563
37 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (19 กุมภาพันธ์ 2562) 18/02/2563
38 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30 มกราคม 2563) 31/01/2563
39 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (21 มกราคม 2563) 17/01/2563
40 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (26 ธันวาคม 2562) 26/12/2562
41 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17 ธันวาคม 2562) 18/12/2562
42 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (18 พฤศจิกายน 2562) 22/11/2562
43 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (18 ตุลาคม 2562) 11/10/2562
44 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1 ตุลาคม 2562) 24/09/2562
45 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (23 กันยายน 2562) 18/09/2562
46 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16 กันยายน 2562) 15/09/2562
47 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3 กันยายน 2562) 02/09/2562
48 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (13 สิงหาคม 2562) 13/08/2562
49 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30 กรกฏาคม 2562) 30/07/2562
50 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (9 กรกฏาคม 2562) 09/07/2562
51 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (24 มิถุนายน 2562) 24/06/2562
52 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4 มิถุนายน 2562) 04/06/2562
53 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 พฤษภาคม 2562) 14/05/2562
54 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4 เมษายน 2562) 04/04/2562
55 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (8 มีนาคม 2562) 08/03/2562
56 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (12 กุมภาพันธ์ 2562) 12/02/2562
57 อัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (14 มกราคม 2562) 14/01/2562